Blachodachówki

Awatar użytkownika
Posty: 440
Rejestracja: 02. paź. 2014, 11:43

Blachodachówki

Postautor: Czumak » 29. gru. 2014, 10:49

To na razie nie jest mój problem, ale chciałbym po prostu wiedzieć. Podobno gwarancja na blachodachówkę jest obwarowana szeregiem ograniczeń. Czy ktoś mógłby napisać, jakie to ograniczenia?

Awatar użytkownika
Posty: 247
Rejestracja: 02. paź. 2014, 19:47

Re: Blachodachówki

Postautor: MECHAN » 29. gru. 2014, 14:51

Proponuję poczytać materiały firmowe, umowy gwarancyjne itp.

Awatar użytkownika
Posty: 388
Rejestracja: 19. lis. 2014, 11:30
Lokalizacja: Żmigród

Re: Blachodachówki

Postautor: Julik78 » 04. sty. 2015, 19:17

Wbrew pozorom wielu producentów w swoich materiałach firmowych o sprawie gwarancji pisze dosyć mętnie :)

Awatar użytkownika
Posty: 249
Rejestracja: 02. paź. 2014, 12:41

Re: Blachodachówki

Postautor: Samuel Sz » 05. sty. 2015, 14:32

Znalazłem na stronie budmat.pl/index.php/venecja_gwarancja/ warunki gwarancji blachodachówki Venecja.

Powłoka Prelaq X-Matt to innowacyjne rozwiązanie na rynku, w Polsce stosowane jest wyłącznie przy produkcji nowej blachodachówki modułowej Venecja. Gwarantuje wyjątkowo długą żywotność produktu, podwyższoną odporność na zarysowania mechaniczne i promieniowanie UV, a także wyróżnia się jednolitym kolorem blachodachówki niezależnie od partii stali, z której została wyprodukowana.

----------------------

Płock; dn. 07.03.2013r.

Gwarancja X-Matt

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje 15-letnie zachowanie powłoki organicznej oraz 30- letnią gwarancję na brak perforacji wskutek korozji pokryć dachowych i elewacyjnych, blach płaskich i akcesoriów produkowanych z blach z powłokami X-Matt.
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu towaru u Gwaranta.
Gwarancja obejmuje obszar Polski.
Gwarancja jest ważna, jeżeli zakupiony towar był transportowany, przechowywany, zamontowany i konserwowany zgodnie z zasadami opisanymi w „Instrukcji montażowej”, „Ogólnymi Warunkami Transportowania i Przechowywania” oraz kartą katalogową wyrobów opracowanymi przez Gwaranta, dostępnymi w punktach sprzedaży Gwaranta lub na stronie internetowej budmat.pl jak również według najlepszych standardów wykonawczych. Informacje zawarte na powyższej stronie internetowej mogą ulegać zmianie, co nie powoduje konieczności każdorazowego informowania Klienta z tym zastrzeżeniem, że informacje dostępne w dniu zakupu towaru obowiązują przez cały okres udzielonej gwarancji.
Gwarancja jest ważna, jeżeli zakupiony towar został zamontowany w środowisku o odpowiedniej kategorii korozyjności wg PN EN 10169-2 i PN EN 10169-3:
na zewnątrz obiektu – klasa C1-C4,
wewnątrz obiektu – klasa A1-A2.
Gwarancja jest ważna pod warunkiem zastosowania do montażu atestowanych wkrętów samowiercących, oznakowanych na główkach znakiem T lub SV, lub innych specjalnych łączników uzgodnionych z Gwarantem oraz akcesoriów i blach płaskich dostarczonych przez Gwaranta oraz udokumentowania wykonywania okresowego usuwania osadów i zanieczyszczeń z połaci dachowej.
Gwarancja obejmuje jedynie odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w sprzedanych przez Gwaranta rzeczach.
Gwarancja nie obejmuje:
równomiernej i znacznej zmiany intensywności koloru powłok poszczególnych płaszczyzn, narażonych na jednakowe oddziaływanie UV,
spodniej strony blachy oraz powłok, na których dokonano poprawek lakierniczych,
wyrobów zastosowanych w środowiskach silnie agresywnych lub korozyjnych jak np.: w powietrzu o wysokim stopniu zanieczyszczeń przemysłowych lub gospodarczych, w atmosferze o dużym stopniu zasolenia, w ciągłym kontakcie z wodą lub chemikaliami korozyjnymi, impregnatami do drewna powodującymi korozję metali, w kontakcie z popiołem lub rozżarzonymi fragmentami spalanych substancji, korozyjnym dymem, pyłem cementowym, zaprawami klejowymi na bazie cementu oraz zanieczyszczeniami pochodzenia zwierzęcego, jak również wyrobów, które pozostawały w kontakcie z przedmiotami skorodowanymi, elementami wykonanymi z miedzi oraz cieczą wypływającą z rur miedzianych,
wyrobów uszkodzonych mechanicznie, jak również tych, których uszkodzenie jest wynikiem działania siły wyższej, ataków wandalizmu, itp.
wyrobów zastosowanych na połaciach dachowych, na których nie usuwano osadów i zanieczyszczeń, na których woda nie ma możliwości swobodnego spłynięcia z całej powierzchni,
zmian na krawędziach ciętych blach, który jest naturalnym procesem dla produktów w stalach gorąco cynkowanych, wystawionych na działanie środowiska naturalnego,
wyrobów, dla których nie zastosowano odpowiednich mocowań i uszczelnień,
wyrobów niekontrolowanych i niekonserwowanych zgodnie z zaleceniami Gwaranta.

Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest jedynie do realnej wartości zakupionego towaru w chwili zgłaszanej reklamacji.
Gwarancja rozszerzona obejmuje 50 lat na brak perforacji wskutek korozji pokryć dachowych i elewacyjnych, blach płaskich i akcesoriów produkowanych z blach z powłokami X-Matt udzielana jest w przypadku:
wykonywania przeglądów i konserwacji powłoki ochronnej na połaci dachowej lub elewacji w sposób rekomendowany przez Gwaranta. Ze względu na rozwój technologii po sposób konserwacji należy zwrócić się do Gwaranta w chwili konieczności wykonania konserwacji lecz nie później jak przed upływem 15 lat od daty zakupu towaru,
zakupu i montażu oryginalnych kompletów: pokryć dachowych i elewacyjnych, gąsiorów, obróbek i blach płaskich oraz systemu rynnowego Flamingo, których producentem jest Gwarant.
Gwarancja rozszerzona obejmuje 15-letnie zachowanie powłoki organicznej (przy zachowaniu wszystkich powyższych punktów Gwarancji) .
ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Reklamacje należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od ujawnienia wady (dotyczy Konsumenta) lub dwóch miesięcy od ujawnienia wady (dotyczy Przedsiębiorcy).
Reklamacje należy złożyć w punkcie zakupu towaru u Dystrybutora lub u Gwaranta w przypadku, gdy punkt sprzedaży Dystrybutora zaprzestał prowadzenia działalności albo przesłać listem poleconym.
Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę złożenia jej zgodnie z powyższym punktem lub datę otrzymania listu poleconego.
Zgłoszenie reklamacji jest zasadne, jeżeli zgłoszone wady dotyczą co najmniej 5% powierzchni pojedynczej płaszczyzny dachu lub elewacji.
Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu (rachunek/paragon lub faktura) oraz dokumentów gwarancji.
Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego zgodnego z BHP dostępu do reklamowanego produktu osobom wyznaczonym przez Gwaranta.
Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący winien zabezpieczyć reklamowany produkt przed ewentualnymi dalszymi uszkodzeniami i stratami.
W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad w sposób, który uzna za wystarczający lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad tego samego gatunku i parametrów technicznych.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie i bezpośrednie faktycznie poniesione przez Kupującego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kupujący (Konsument) oświadcza, że w dniu wydania towaru sprawdził jego ilość, dane techniczne i kompletność.
Kupujący (Przedsiębiorca) oświadcza, że w dniu wydania towaru sprawdził jego ilość, jakość, dane techniczne i kompletność.
Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej gwarancji.
Po wydaniu towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego.
Wszelkie spory z tytułu gwarancji rozstrzygane będą w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Gwaranta.
Gwarancja jest ważna jedynie wówczas (jest udzielana) gdy na dokumencie gwarancji, poza oznaczeniem Gwaranta znajduje się oryginalna pieczęć i podpis Dystrybutora.
Do wystawiania Gwarancji upoważnieni są tylko i wyłącznie Autoryzowani Dystrybutorzy produktów firmy BUDMAT® Bogdan Więcek.

Awatar użytkownika
Posty: 440
Rejestracja: 02. paź. 2014, 11:43

Re: Blachodachówki

Postautor: Czumak » 06. sty. 2015, 21:52

Zadałem to pytanie na forum, bo myślałem, że ludzie mają większą wiedzę niż ja. Ale zdaje się niekoniecznie... Muszę zatem poszukać w sieci, ale... kiedyś czytałem taki tekst, w którym gość z firmy Blachy Pruszyński ostrzegał przed różnymi haczykami w gwarancjach na blachodachówki. Znajdę, to podrzucę :)

Awatar użytkownika
Posty: 201
Rejestracja: 19. gru. 2014, 13:43
Lokalizacja: Raz tu, raz tam

Re: Blachodachówki

Postautor: POCIEch » 07. sty. 2015, 13:20

Kiedyś wynotowałem sobie z jakiejś gazety następujący fragment artykułu. To chyba mówił ktoś właśnie od Pruszyńskiego:
"Działy marketingowe wielu firm produkcyjnych „wyłapały” fakt, iż przeważająca część klientów nie wczytuje się w dokumentację gwarancyjną. Efekt jest taki, że niemal wszystkie gwarancje na rynku, które mają powyżej 15 lat zawierają w sobie tak dużą ilość wyłączeń, iż właściwie żaden inwestor nie jest w stanie uzyskać realnych korzyści w przypadku kiedy pojawią się kłopoty. Często zdarzają się gwarancje na perforację, czyli korozję blachy „na wylot”. Ale jeśli dobrze wczytać się w treść dokumentu, to okazuje się, że w przypadku rozwarstwienia się lakieru – gwarancja nie przysługuje! Podobnie jak w przypadku wystąpienia odbarwień, widocznej korozji itp. Zgłosić roszczenia gwarancyjne można dopiero wówczas kiedy ta blacha przekoroduje na wylot. I to też pod warunkiem, że nie pojawiły się czynniki osłabiające produkt, na przykład komin. A ponieważ kominy są niemal na każdym dachu… Wszystko staje się jasne. Jest ochrona klienta, ale jakby jej nie było. Zdarzają się też gwarancje, które wymagają corocznego płatnego serwisu i przeprowadzenia renowacji. Czasem nawet dwukrotnej… Zetknąłem się też z przypadkiem, iż gwarancja przysługuje pod warunkiem, że klient sam pomaluje sobie dach… W przypadku naszej firmy nie uprawiamy tego rodzaju fikcji. Dajemy czytelne, jasne, a przede wszystkim uczciwe warunki."

To był chyba jakiś dodatek do pisma "Budujemy Dom"

Awatar użytkownika
Posty: 215
Rejestracja: 01. paź. 2014, 9:43

Re: Blachodachówki

Postautor: Ciechonski Jan » 08. sty. 2015, 14:11

Gość do bólu szczerze opisał zjawisko gwarancji, które nie do końca coś gwarantują!

Awatar użytkownika
Posty: 94
Rejestracja: 27. paź. 2014, 15:23

Re: Blachodachówki

Postautor: Terminator » 09. sty. 2015, 11:58

Po tej lekturze wiem jedno. Trzeba być wysokiej klasy fachowcem, aby zrozumieć o co naprawdę chodzi w takiej gwarancji i w którym miejscu producent chce nas wydymać :( Bo, że większość taki właśnie ma zamiar, jest już dla mnie oczywite!

Awatar użytkownika
Posty: 149
Rejestracja: 08. sty. 2015, 12:24

Re: Blachodachówki

Postautor: UFO » 12. sty. 2015, 12:46

A ja wiem, że spora część tych firm zachowuje się w takim razie nie fair. Kusi klientów dłuuuuuuuuuuuuugą gwarancją, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że jakiś tam punkt został niedotrzymany i z gwarancji nici :(

Posty: 47
Rejestracja: 31. lip. 2015, 15:24

Re: Blachodachówki

Postautor: dynamical » 29. paź. 2015, 12:40

Według mnie na takie materiały na dach, jak blachodachówki, blacha trapezowa i jeszcze inne jest udzielana gwarancja, ale jak chcesz mieć pewność skontaktuj się z jakimkolwiek producentem, np takim: http://www.budmax-metal.com.pl/blachy-trapezowe.html i o to zapytaj

Awatar użytkownika
Posty: 162
Rejestracja: 17. mar. 2015, 16:08

Re: Blachodachówki

Postautor: Cupak » 29. paź. 2015, 12:46

dynamical pisze:Według mnie na takie materiały na dach, jak blachodachówki, blacha trapezowa i jeszcze inne jest udzielana gwarancja, ale jak chcesz mieć pewność skontaktuj się z jakimkolwiek producentem, np takim: http://www.budmax-metal.com.pl/blachy-trapezowe.html i o to zapytaj

Przeczytaj sobie uważnie wpis POCIEcha. Przekonasz się, że sprawa gwarancji w przypadku blachodachówek wcale nie jest taka prosta!!!

cytuję:
"Działy marketingowe wielu firm produkcyjnych „wyłapały” fakt, iż przeważająca część klientów nie wczytuje się w dokumentację gwarancyjną. Efekt jest taki, że niemal wszystkie gwarancje na rynku, które mają powyżej 15 lat zawierają w sobie tak dużą ilość wyłączeń, iż właściwie żaden inwestor nie jest w stanie uzyskać realnych korzyści w przypadku kiedy pojawią się kłopoty. Często zdarzają się gwarancje na perforację, czyli korozję blachy „na wylot”. Ale jeśli dobrze wczytać się w treść dokumentu, to okazuje się, że w przypadku rozwarstwienia się lakieru – gwarancja nie przysługuje! Podobnie jak w przypadku wystąpienia odbarwień, widocznej korozji itp. Zgłosić roszczenia gwarancyjne można dopiero wówczas kiedy ta blacha przekoroduje na wylot. I to też pod warunkiem, że nie pojawiły się czynniki osłabiające produkt, na przykład komin. A ponieważ kominy są niemal na każdym dachu… Wszystko staje się jasne. Jest ochrona klienta, ale jakby jej nie było. Zdarzają się też gwarancje, które wymagają corocznego płatnego serwisu i przeprowadzenia renowacji. Czasem nawet dwukrotnej… Zetknąłem się też z przypadkiem, iż gwarancja przysługuje pod warunkiem, że klient sam pomaluje sobie dach… W przypadku naszej firmy nie uprawiamy tego rodzaju fikcji. Dajemy czytelne, jasne, a przede wszystkim uczciwe warunki."

Awatar użytkownika
Posty: 38
Rejestracja: 19. lis. 2015, 11:49

Re: Blachodachówki

Postautor: maciek233 » 15. lut. 2016, 10:38

Blachodachówka jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwykła dachówka jest droższa i trudniejsza w zakładaniu. Mogę ci polecić taką blacho dachówkę http://www.lindab.com/pl/pro/products/pages/goodlock.aspx na dachu prezentuje się znakomicie, w zasadzie ciężko odróżnić od zwykłej dachówki. Masz do wyboru również kilka odcieni.

Awatar użytkownika
Posty: 12
Rejestracja: 18. lut. 2016, 19:39

Re: Blachodachówki

Postautor: MrekWu » 02. mar. 2016, 17:31

Ja mam blachodachówkę BalexMetal stąd http://www.zajkowska.com.pl/dachy.html i jest ok. Położona dwa lata temu sprawdza się dobrze, jakość bardzo w porządku.

Posty: 9
Rejestracja: 09. lut. 2016, 15:08

Re: Blachodachówki

Postautor: Jonek » 16. mar. 2016, 0:17

ja odnoszę wrażenie, ze sprawę dachu lepiej powierzyc specjalistom, mającym wprawę.. http://martpol.net.pl ma swietna ekipę i daje gwarancje na swoje prace, są staranni, terminowi. u nas wymianę zrobiła własnie ta firma. Łacznie z wywiezieniem eternitu ( tak, niestety mielismy to paskudztwo)

Posty: 24
Rejestracja: 17. maja. 2016, 7:49

Re: Blachodachówki

Postautor: dakan » 17. maja. 2016, 7:51

Dokładnie, zgadzam się. Najlepiej po prostu zlecić całą sprawę profesjonalistom i niech oni robią to tak, żeby gwarancja była aktualna. Jeśli chodzi o pokrycia dachowe to dla mnie fachowcami są ludzie z http://www.bauen.pl - jestem pewna, że tę sprawę też wyjaśnią od A do Z.

Awatar użytkownika
Posty: 174
Rejestracja: 11. maja. 2015, 8:08

Re: Blachodachówki

Postautor: gimlik » 22. sie. 2016, 14:03

Ok to ile powinienem na to BUD MAT dostać gwarancji, tak żeby mieć pewność, że to, co kupuję, nie będzie mi sprawiało problemów? Pewnie te okresy gwarancyjne z czegoś wynikają, co nie?

administrator taktyczny/moderator
Awatar użytkownika
Posty: 867
Rejestracja: 25. wrz. 2014, 13:38

Re: Blachodachówki

Postautor: AdminMZ » 30. wrz. 2016, 12:30

Ciekawa wypowiedź przedstawiciela firmy Blachy Pruszyński

Jakie są zalety stosowania dachowego pokrycia blaszanego?
R.Kuczyński.jpg

Największą zaletą pokryć ze stali jest optymalna relacja między ceną, trwałością i uniwersalnością zastosowania. Panele dachowe z rąbkiem, blachodachówki i blachodachówki panelowe to produkty lekkie, wytrzymałe, o szybkim i nieskomplikowanym montażu. W porównaniu do konkurencyjnych dachówek ceramicznych, ważących blisko 50 kg/1m2 pokrycia ze stali są niemal dziesięciokrotnie lżejsze, dzięki czemu więźba dachowa poddawana jest znacznie mniejszemu obciążeniu. Produkty ze stali to również bogactwo kształtów, kolorów i powłok – które umożliwiają dobranie odpowiedniej opcji pod konkretne wymagania klienta. Cena w dużej mierze zależna jest od rodzaju zastosowanej powłoki ochronnej – producenci oferują powłoki poliestrowe i znacznie trwalsze powłoki poliuretanowe. Na te ostatnie, jak w przypadku powłok PURMAT i PURLAK przewidziane jest aż 30 lat gwarancji. Innym kryterium wyboru są blachodachówki cięte na wymiar lub panelowe. Pierwsze, przy wszystkich swoich zaletach, najlepiej sprawdzają się na dachach o prostej konstrukcji - na dachy bardziej wymagające producenci i wykonawcy polecają obecnie pokrycia modułowe, za którymi przemawia szereg zalet. Największą z nich, w przypadku skomplikowanych połaci, jest ograniczona do minimum ilość odpadów. Z pewnością niemniej ważne są łatwy transport i składowanie – nie trzeba być już posiadaczem samochodu ciężarowego, by odebrać zamówiony towar, gdyż najczęściej jest on spakowany w niewielkie paczki na europaletach.
Rafał Kuczyński
Dyrektor Handlowy
Blachy Pruszyński
Załączniki
DJI_0532 2 zmniejszone.jpg

Posty: 27
Rejestracja: 23. wrz. 2016, 21:28

Re: Blachodachówki

Postautor: kasia785 » 06. paź. 2016, 18:44

Szukając produktów aluminiowych warto zerknąć tutaj http://www.metaletorun.com/produkty/aluminium Kolega polecał, ja się jeszcze zastanawiam, ktoś z Was może wie coś na temat tych produktów?

Awatar użytkownika
Posty: 143
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 10:08

Re: Blachodachówki

Postautor: rambow » 20. paź. 2016, 14:38

Blachodachówka jest obecnie najczęściej stosowanym pokryciem dachowym. Głównie z powodu ceny jak i wytrzymałości Aktualnie jest wiele wzorów blachodachówek tak wiec nowoczesne rozwiązania prezentują się o wiele lepiej niż w przeszłości.

Ze swojej strony polecam kontakt z:
http://soreklim.pl/blachodachowka/

W Mazowieckim zajmują się sprzedażą oraz montażem pokryć dachowych. Mają spore doświadczenie i dobre ceny.

Posty: 4
Rejestracja: 30. wrz. 2016, 18:59

Re: Blachodachówki

Postautor: bronek » 31. paź. 2016, 12:10

Od wielu lat mam dach pokryty blachodachówką polskiego producenta Włastal (www.wlastal.pl - jak nie można wstawiać linku, proszę o usunięcie :) ). Z tą blachą nic się nie dzieje: nie koroduje, nie odkształca się, nie blaknie. Dodam, że przed zmianą poszycia dachowego byłem u wielu producentów, a mój wybór nie był podyktowany niską ceną!

Posty: 154
Rejestracja: 01. wrz. 2016, 18:09

Re: Blachodachówki

Postautor: Flugusz » 03. gru. 2016, 22:28

A mi tam bardzo się widzi blacha stalowa ocynkowana, fajnie wygląda na dachu, do tego dobra elewacja i jest super. Zobaczcie sobie taką blachę tutaj: http://www.budmat.pl/index.php/uslugi_r ... nkowanych/

Posty: 62
Rejestracja: 24. lut. 2017, 21:54

Re: Blachodachówki

Postautor: Alicja86 » 24. lut. 2017, 22:09

Ładne i trwałe pokrycie dachowe z 50-letnią gwarancja ma firma Tileco i są to dachówki kompozytowe.

Posty: 1
Rejestracja: 20. kwie. 2017, 9:32

Re: Blachodachówki

Postautor: Indernes » 20. kwie. 2017, 9:36

Ja miałem mieć na domu blachodachówkę, ale zmieniła się cała koncepcja domu na drewniany, bo znalazł się dobry producent domów drewnianych , który postawi mi dom szybciej i taniej.

Posty: 209
Rejestracja: 21. lut. 2017, 13:45

Re: Blachodachówki

Postautor: budka33 » 01. cze. 2017, 13:53

Hm ja chyba poszłabym w papę i ewentualne pokrycia http://www.trenddecor.pl/masa-bitumiczn ... -izolacji/ izolacyjne, które zredukują wilgośc i te przemakania dachu. Takie rzeczy trzeba obmyślać zanim się zacznie budować dom, woda na strychu nie jest przyjemną częścią.

Awatar użytkownika
Posty: 136
Rejestracja: 15. sty. 2017, 21:14
Lokalizacja: Wrocław

Re: Blachodachówki

Postautor: WysokiBill76 » 23. cze. 2017, 13:26

Ciekawe spostrzeżenia, nawet nie wiedziałem, że gwarancja blachodachówki jest aż tak ograniczona... Dlatego ja raczej nigdy się na takie rozwiązanie nie zdecyduję... Znacznie lepszym pomysłem wydaje mi się być zastosowanie dachówek np. ceramicznych, różne warianty takich dachówek możesz sobie porównać tutaj: http://akpedrill.pl/

Następna

Wróć do Dachy (pokrycia, więźba, odwodnienie, okna połaciowe, kolektory słoneczne)

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Jaki prezent na parapetowe

data » 15.12.2018, 15:09

W sumie nigdy nie byłem na parapetówce, więc nie wiem, co się
Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Gdzie szukać dobrego zespołu weselnego?

data » 15.12.2018, 15:09

Nie jest łatwo taki
Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Jakie macie zainteresowania i hobby

data » 15.12.2018, 15:08

To takie zdrowe
Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Romantyczny wyjazd

data » 15.12.2018, 15:06

W ten sposób tworzy się piękne
Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Walentynki

data » 15.12.2018, 15:05

A jak spędzać Dzień
Awatar użytkownika
Posty: 204
Re: Po co komu geotechnika....przed rozpoczęciem budowy

data » 15.12.2018, 14:58

Jeżeli ten temat was zainteresował, to o geotechnice możecie też poczytać na , warto
Awatar użytkownika
Posty: 13
Re: Nowoczesne meble

data » 15.12.2018, 14:56

Meble designerskie czy nowoczesne krzesła kupuje wyłącznie na . Super jakość, inspirowane kształty pozwalają na wprowadzenie nowoczesnego klimatu do salonu czy innych pokoi
Awatar użytkownika
Posty: 60
Re: Wybór okien PCV

data » 15.12.2018, 14:45

Przy wyborze zwróciłbym przede wszystkim uwagę na energooszczędność okien, tłumienie hałasu, zabezpieczenie przed włamaniami. Świetne parametry w stosunku do ceny ma m.in. Drutex - to jeden
Awatar użytkownika
Posty: 37
Re: Walentynki

data » 15.12.2018, 13:30

Swieto milosci trzeba odpowiednio uczcic Moze sprawdzicie sobie, swoim partnerom jakies stroje erotyczne? Poogladajcie sobie tez propozycje od sklepu internetowego https://lareina24.pl Maja tam
Awatar użytkownika
Posty: 69
Re: Budowa domu

data » 15.12.2018, 13:13

Oczywiście, że podstawa jest projekt. Moim zdaniem zamiast kupować gotowy projekt lepiej zdecydować się na zaprojektowanie domu od podstaw wg własnego pomysłu. Ja tak zrobiłem i mam dom taki

Eksperci na forum

Dom z kotłem kondensacyjnym, PV, rekuperacją i kolektorami

data » 13.12.2018, 12:01

Witajcie! Mamy dla Was kolejną ciekawą referencję. 4 osobowa rodzina pana Jacka mieszka w piętrowym domu jednorodzinnym z podpiwniczeniem o powierzchni blisko 200 m2. Zastanawiając się nad
Awatar użytkownika
Posty: 140
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 06.12.2018, 15:20

Urządzenia ogrzewające powietrze są drogie w eksploatacji i żadne gwarancje nie pomogą. To jest zaklinanie rzeczywistości. Ile kosztuje realne ogrzewanie w domu ogrzewanym podczerwienią
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 34
Re: Sypialnie

data » 04.06.2018, 23:03

Ściany w sypialni osób, które lubią styl industrialny, mogą być pokryte surowym tynkiem, w kolorze szarym lub grafitowym. Aby ocieplić takie pomieszczenie, na podłodze należałoby położyć
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 30
Re: Grzejniki podtynkowe 3THERMO

data » 12.04.2018, 11:14

Rozumiem, że chodzi o domek ok 100m2 tak więc cena to ok 10-12 tys zł przy założeniu, że cały w 3THERMO. W praktyce często odpada kuchnia (z uwagi na zabudowę ścian) i łazienka (lub
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu
Awatar użytkownika
Posty: 8
Re: Czym przykleić sznurek (uszczelkę) w drzwiczkach kozy?

data » 19.09.2017, 22:25

są specjalne kleje do sznurów, ale czerwony silikon (350 st.C) załatwi sprawę. Proszę nie zapomnieć wyczyścić