Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

§ § § § § § §
Awatar użytkownika
Posty: 111
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 12:19

Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: ster » 10. sty. 2016, 12:31

Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
http://www.koty.pl/

Awatar użytkownika
Posty: 174
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 10:08

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: rambow » 14. sty. 2016, 12:07

Co do zasady, drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Nie we wszystkich budynkach wymagana jest druga droga ewakuacji. Jest to ściśle określone w przepisach budowlanych.
Drabiny ewakuacyjne bez obręczy dopuszcza gdy różnica wysokości nie przekracza 3m z uwzględnieniem wymagań paragraf 101.
Wykonawców odsyłam do http://www.crynoline.pl/dla-projektanta,2,2,87,87,0
Witryna na której można znaleźć wymagania polskich przepisów budowlanych oraz specyfikację drabin ewakuacyjnych.

Awatar użytkownika
Posty: 440
Rejestracja: 02. paź. 2014, 11:43

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Czumak » 19. sty. 2016, 10:12

Ta strona ciekawa... nie tylko w przypadku drabin :)

Awatar użytkownika
Posty: 4
Rejestracja: 26. lis. 2015, 12:31

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Kancelaria Uslug Prawnych » 21. sty. 2016, 13:37

Drabiny ewakuacyjne w prawie polskim
Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w tym drabiny i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Mają też obowiązek wyposażyć obiekty nad którymi sprawują kontrolę , zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymienia wiele obowiązków, które należy odnieść do poszczególnych typów budynków.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1)utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2)wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4)oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:
a)drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
b)miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c)miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
d)miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
e)pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
f)drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
g)dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych),
h)przeciwpożarowe zbiorniki wodne.
Pytanie:
Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
Odpowiedź:
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147 , PN-EN 14043. Powinny być również montowane w taki sposób aby nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Szczegółowe wytyczne są przedstawione w tekście.
Drabiny, jako element stałego bezpieczeństwa
Drabina pełni rolę stałego bezpieczeństwa budynku. Warto zaznaczyć, ze pomosty, podesty, galerie, schody, drabiny i klamry, winny być wykonane z materiałów niepalnych.
Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic należy stosować również w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku.
Szerokość drabin lub klamer, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m.
Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
Znakowanie drabin dopuszczonych do użytku
Drabina jako urządzenie powinna być oznakowana znakiem dopuszczającym ją do użytku. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu.
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
Drabiny ewaluacyjne na samochodach pożarniczych
Drabiny ewakuacyjne staży pożarnej pełnią podstawową rolę ratowniczą. W koszu lub u wierzchołka drabiny należy zamontować wiatromierz z możliwością odczytu siły wiatru na głównym stanowisku obsługi oraz w koszu. Kosz powinien być przystosowany do mocowania noszy. Wzdłuż drabiny może być zamontowana linia wodna tzw. "suchy pion" z nasadami wg normy PN-M-51038 do zasilania urządzeń zamontowanych na drabinie lub w koszu.
Statyczny kąt przechyłu bocznego drabiny nie powinien być mniejszy niż:
- 25 ° - dla drabin o MMR ≤ 15 000 kg,
- 23 ° - dla drabin o MMR > 15 000 kg.
Samochody z drabiną automatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14043. Samochody z drabiną półautomatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14044.
Samochody z drabiną o wysokości ratowniczej większej niż 30 m powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14043 lub normy PN-EN 14044 w zakresie funkcjonalności bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania, stateczności statycznej i dynamicznej, wytrzymałości, próby użytkowej, wymiarów przęseł drabiny, krycia szczebli, zabezpieczenia kosza przed uderzeniem o przeszkody, poziomowania kosza i niwelowania nierówności gruntu. Wielkość drabiny określana jest na podstawie rzeczywistej maksymalnej wysokości ratowniczej zaokrąglonej do 1 m.
Drabiny przenośne w ratownictwie
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Podstawa drabiny (stopy) powinna posiadać spiczaste zakończenia wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach, w celu zapobieżenia poślizgom. W przypadku drabiny z belką podporową zamiast stóp, belka również powinna być wyposażona w spiczaste zakończenia z materiałów jw. Stopy drabiny drewnianej powinny posiadać okucia z blachy. Kółka drabiny powinny być wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1229 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2003 Nr 121 poz. 1138 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 Nr 143 poz 1002 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Awatar użytkownika
Posty: 249
Rejestracja: 02. paź. 2014, 12:41

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Samuel Sz » 22. sty. 2016, 8:39

No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 3
Rejestracja: 07. gru. 2016, 11:46

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Piotraz30 » 07. gru. 2016, 11:54

Witam polecam stronę www.rusztowania-drabiny.com.pl ostatnio kupowałem u nich drabinę dużym plusem jest punkt stacjonarny gdzie można dotknąć i rozłożyć drabinę czy rusztowanie. Obsługa fachowa i kompetentna potrafią doradzić, ceny konkurencyjne a i rabat można też dostać. Dużym plusem jest to że mają wypożyczalnię rusztowań i drabin. Polecam

Posty: 1
Rejestracja: 18. gru. 2016, 20:16

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: 55fransis » 18. gru. 2016, 20:20

To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 1
Rejestracja: 28. kwie. 2017, 14:18

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: majczello29 » 28. kwie. 2017, 14:30

55fransis pisze:To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Prawda, mam zadziwiająco dobre doświadczenie z firmą Hermann, a drabiny rzeczywiście są tanie i sprawne. Nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o szerszą ofertę to kryno jest liderem, ale ja potrzebowałem drabiny dosłownie na 'za 3 dni'. Żadna firma drabin ewakuacyjnych nie oferowała wysyłki szybszej niż w 4 dni, a tutaj firma Hermann maksymalnie do 48h ma tą przesyłkę, co w tej branży jest naprawdę szokiem.

Posty: 1
Rejestracja: 15. maja. 2017, 13:02

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Rezyniew » 15. maja. 2017, 13:06

Siemka, jak czegoś nie wiesz to mogę Ci polecić adwokata Kalicińskiego który oferuje porady prawne warszawa , korzystałem już z ego usług, bo ma ogromną wiedzę o prawie budowlanym. Naprawdę dobry specjalista;) Pozdrawiam!

Posty: 32
Rejestracja: 11. lip. 2017, 14:26

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Ewik » 08. mar. 2019, 12:17

Witam, gdzie znajdę taki anemometr ? Czy ktoś kupował online na przykład https://benetech-poland.pl/anemometry/1 ... m-816.html ?
http://vovox.com.pl/

Posty: 60
Rejestracja: 29. kwie. 2018, 8:41

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Greysowa » 16. lis. 2019, 17:51

Jeżeli coś jest dla was nie jasne to warto może skonsultować się z doradcą prawnym. Na pewno taki doświadczone osoby powinny znacznie lepiej znać się na tym temacie i dużo więcej zrozumieją z przepisów prawa niż wy. Zerknijcie sobie tu na stronkę http://adwokat-nawojski.pl W tym miejscu znajdziecie kancelarie adwokacką Przemysława Nawojskiego.

Wróć do Przepisy prawne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 212
Re: Wakacje

data » 07.12.2019, 17:11

Planujemy wakacje 2020 i to grupą sześciu osób. Chcemy jechać do Chorwacji, tam na miejscu wynająć apartament, który nas pomieści. Aby koszty zmniejszyć do minimum, chyba dobrym pomysłem
Awatar użytkownika
Posty: 222
Re: Elewacja jak nowa

data » 07.12.2019, 13:02

To zależy też od wielkości rusztowania jakie będzie Ci potrzebne. Początkowo może lepiej wynajmować, zanim firma się nie rozwinie, ale przy dużej ilości zleceń opłaca się jednak kupić,
Awatar użytkownika
Posty: 42
Re: Sprawdzony producent mebli

data » 07.12.2019, 13:01

Sprawdzony producent mebli tylko https://www.edinos.pl/sosnowiec Konkretne. Idealnie
Awatar użytkownika
Posty: 42
Re: Meble ogrodowe

data » 07.12.2019, 13:00

Profesjonalne meble ogrodowe znajdziesz w https://www.edinos.pl/rudnik-nad-sanem Ciekawe aranżacje. Duży wybór. Profesjonalne
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Inwestycje mieszkaniowe

data » 07.12.2019, 12:39

My na szczęście trafiliśmy na https://prywatnaoferta.pl/ z pomocą których możesz sprzedać nieruchomość za jednym zamachem i do tego zarządzać nimi z jednego miejsca. Wystarczy wybrać
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jaka agencja nieruchomości

data » 07.12.2019, 12:29

Jeśli szukacie mieszkania na rynku wtórnym, ale też od deweloperów to warto odwiedzić portal nieruchomości https://prywatnaoferta.pl/ na którym znajdziesz wiele propozycji od osób prywatnych,
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Sprzedaż mieszkania z kredytem we frankach

data » 07.12.2019, 12:23

W takim razie jak realnie potrzebujesz skutecznego wsparcia w sprzedaży nieruchomości oraz nie chcesz stawiać na biuro nieruchomości to warto zwrócić uwagę na wsparcie od
Awatar użytkownika
Posty: 62
Re: Ogrzewanie

data » 07.12.2019, 12:14

Sposób ogrzewania to jedno - izolacja budynku to drugie. Efektywność każdego systemu grzewczego jest dziś zbliżona. Kwestią otwartą są koszty codziennej eksploatacji i ich wahania
Awatar użytkownika
Posty: 222
Re: Frezowanie CNC

data » 07.12.2019, 9:50

Skoro już jesteśmy przy obróbce metali, to chciałbm Wam polecić usługi firmy http://impressmetal.pl/ Obróbka metali jest u nich na naprawdę profesjonalnym poziomie. Oferują między innymi
Awatar użytkownika
Posty: 222
Re: Ukraina. Poszukujemy kontrahentow, partnerow handlowych

data » 07.12.2019, 9:07

Warto przed rozpoczeciem takiej praktyki poczytac troche na ten temat, by nie zgubić się w regulacjach prawnych. Ponadto sa też firmy, ktore oferują pomoc w tym zakresie. Z tego co wiem, to

Eksperci na forum

Awatar użytkownika
Posty: 152
Re: ogrzewanie podłogowe, wodne czy elektryczne?

data » 29.11.2019, 14:47

Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć przykłady montażu systemów grzewczych na podczerwień na podłodze i nie tylko. https://enerbau.pl/realizacje/
Jakie są najczęstsze błędy przy projektowaniu instalacji grz

data » 28.11.2019, 19:06

Jak wiadomo lepiej zapobiegać błędom niż je naprawiać, zwłaszcza w przypadku systemu grzewczego w budynku. Błędy popełnione na etapie projektowania instalacji grzewczej mogą prowadzić do
Awatar użytkownika
Posty: 54
Re: Nowocześnie czy tradycyjnie?

data » 05.11.2019, 23:54

Proponuję połączenie: - tradycyjnych elementów jak meble nawiązujące do lat 60-70-tych, świeczki i inne dodatki - nowoczesnego grzejnika Divali, który posiada podświetlenie LED.
Awatar użytkownika
Posty: 33
Re: Ogrzewanie na podczerwień - koszty

data » 03.07.2019, 16:36

Mówiąc o „stratach” w układzie grzewczym powinniśmy odnosić się do ogrzewanego budynku a nie samych urządzeń grzewczych. Celowo pomijam teraz temat źródeł ciepła i ich sprawności.
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu
Awatar użytkownika
Posty: 8
Re: Czym przykleić sznurek (uszczelkę) w drzwiczkach kozy?

data » 19.09.2017, 22:25

są specjalne kleje do sznurów, ale czerwony silikon (350 st.C) załatwi sprawę. Proszę nie zapomnieć wyczyścić