Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

§ § § § § § §
Awatar użytkownika
Posty: 111
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 12:19

Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: ster » 10. sty. 2016, 12:31

Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
http://www.koty.pl/

Awatar użytkownika
Posty: 157
Rejestracja: 25. wrz. 2015, 10:08

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: rambow » 14. sty. 2016, 12:07

Co do zasady, drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Nie we wszystkich budynkach wymagana jest druga droga ewakuacji. Jest to ściśle określone w przepisach budowlanych.
Drabiny ewakuacyjne bez obręczy dopuszcza gdy różnica wysokości nie przekracza 3m z uwzględnieniem wymagań paragraf 101.
Wykonawców odsyłam do http://www.crynoline.pl/dla-projektanta,2,2,87,87,0
Witryna na której można znaleźć wymagania polskich przepisów budowlanych oraz specyfikację drabin ewakuacyjnych.

Awatar użytkownika
Posty: 440
Rejestracja: 02. paź. 2014, 11:43

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Czumak » 19. sty. 2016, 10:12

Ta strona ciekawa... nie tylko w przypadku drabin :)

Awatar użytkownika
Posty: 4
Rejestracja: 26. lis. 2015, 12:31

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Kancelaria Uslug Prawnych » 21. sty. 2016, 13:37

Drabiny ewakuacyjne w prawie polskim
Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w tym drabiny i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Mają też obowiązek wyposażyć obiekty nad którymi sprawują kontrolę , zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wymienia wiele obowiązków, które należy odnieść do poszczególnych typów budynków.
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1)utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2)wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
4)oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:
a)drogi ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
b)miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c)miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
d)miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
e)pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
f)drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
g)dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych),
h)przeciwpożarowe zbiorniki wodne.
Pytanie:
Chciałbym was dopytać o specyfikację i normy prawne jakie obowiązują w przypadku drabin ewakuacyjnych? Kiedy i w jakich okolicznościach należy je montować? Jakie normy powinny spełniać jeżeli chodzi o wytrzymałość i niezawodność?
Odpowiedź:
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147 , PN-EN 14043. Powinny być również montowane w taki sposób aby nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Szczegółowe wytyczne są przedstawione w tekście.
Drabiny, jako element stałego bezpieczeństwa
Drabina pełni rolę stałego bezpieczeństwa budynku. Warto zaznaczyć, ze pomosty, podesty, galerie, schody, drabiny i klamry, winny być wykonane z materiałów niepalnych.
Ogólne wymagania dotyczące dojść i przejść do dźwignic należy stosować również w razie wykonania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku.
Szerokość drabin lub klamer, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m.
Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
Znakowanie drabin dopuszczonych do użytku
Drabina jako urządzenie powinna być oznakowana znakiem dopuszczającym ją do użytku. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu.
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
Drabiny ewaluacyjne na samochodach pożarniczych
Drabiny ewakuacyjne staży pożarnej pełnią podstawową rolę ratowniczą. W koszu lub u wierzchołka drabiny należy zamontować wiatromierz z możliwością odczytu siły wiatru na głównym stanowisku obsługi oraz w koszu. Kosz powinien być przystosowany do mocowania noszy. Wzdłuż drabiny może być zamontowana linia wodna tzw. "suchy pion" z nasadami wg normy PN-M-51038 do zasilania urządzeń zamontowanych na drabinie lub w koszu.
Statyczny kąt przechyłu bocznego drabiny nie powinien być mniejszy niż:
- 25 ° - dla drabin o MMR ≤ 15 000 kg,
- 23 ° - dla drabin o MMR > 15 000 kg.
Samochody z drabiną automatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14043. Samochody z drabiną półautomatyczną powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14044.
Samochody z drabiną o wysokości ratowniczej większej niż 30 m powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14043 lub normy PN-EN 14044 w zakresie funkcjonalności bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania, stateczności statycznej i dynamicznej, wytrzymałości, próby użytkowej, wymiarów przęseł drabiny, krycia szczebli, zabezpieczenia kosza przed uderzeniem o przeszkody, poziomowania kosza i niwelowania nierówności gruntu. Wielkość drabiny określana jest na podstawie rzeczywistej maksymalnej wysokości ratowniczej zaokrąglonej do 1 m.
Drabiny przenośne w ratownictwie
Drabina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1147. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Podstawa drabiny (stopy) powinna posiadać spiczaste zakończenia wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach, w celu zapobieżenia poślizgom. W przypadku drabiny z belką podporową zamiast stóp, belka również powinna być wyposażona w spiczaste zakończenia z materiałów jw. Stopy drabiny drewnianej powinny posiadać okucia z blachy. Kółka drabiny powinny być wykonane ze stopów aluminium lub innego materiału o nie gorszych właściwościach.
Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1229 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2003 Nr 121 poz. 1138 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2007 Nr 143 poz 1002 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych

Awatar użytkownika
Posty: 249
Rejestracja: 02. paź. 2014, 12:41

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Samuel Sz » 22. sty. 2016, 8:39

No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 3
Rejestracja: 07. gru. 2016, 11:46

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Piotraz30 » 07. gru. 2016, 11:54

Witam polecam stronę www.rusztowania-drabiny.com.pl ostatnio kupowałem u nich drabinę dużym plusem jest punkt stacjonarny gdzie można dotknąć i rozłożyć drabinę czy rusztowanie. Obsługa fachowa i kompetentna potrafią doradzić, ceny konkurencyjne a i rabat można też dostać. Dużym plusem jest to że mają wypożyczalnię rusztowań i drabin. Polecam

Posty: 1
Rejestracja: 18. gru. 2016, 20:16

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: 55fransis » 18. gru. 2016, 20:20

To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Posty: 1
Rejestracja: 28. kwie. 2017, 14:18

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: majczello29 » 28. kwie. 2017, 14:30

55fransis pisze:To prawda Samuel, jednak nie masz pojęcia jak istotna to sprawa. Jeśli drabina nie spełnia wymogów to możesz mieć duże problemy np jeśli budujesz dom ;) Sprawa na rynku wygląda w 2016 roku tak, że najtańsze drabiny ewakuacyjne, lub drabiny aluminiowe z dobrym stosunkiem jakości do ceny to taniedrabiny.pl hermann, najdłużej na rynku są drabexy i krauze tylko tutaj ceny już takie śliczne nie są. Kwestia czego potrzebujesz, jeśli np. wejścia na dach/budynek itd. to bierz te tańsze które spełniają normy.
Samuel Sz pisze:No, to o prawnym aspekcie drabin ewakuacyjnych wiemy już chyba wszystko. :P

Prawda, mam zadziwiająco dobre doświadczenie z firmą Hermann, a drabiny rzeczywiście są tanie i sprawne. Nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o szerszą ofertę to kryno jest liderem, ale ja potrzebowałem drabiny dosłownie na 'za 3 dni'. Żadna firma drabin ewakuacyjnych nie oferowała wysyłki szybszej niż w 4 dni, a tutaj firma Hermann maksymalnie do 48h ma tą przesyłkę, co w tej branży jest naprawdę szokiem.

Posty: 1
Rejestracja: 15. maja. 2017, 13:02

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Rezyniew » 15. maja. 2017, 13:06

Siemka, jak czegoś nie wiesz to mogę Ci polecić adwokata Kalicińskiego który oferuje porady prawne warszawa , korzystałem już z ego usług, bo ma ogromną wiedzę o prawie budowlanym. Naprawdę dobry specjalista;) Pozdrawiam!

Posty: 32
Rejestracja: 11. lip. 2017, 14:26

Re: Drabina ewakuacyjna - obowiązujace przepisy prawne

Postautor: Ewik » 08. mar. 2019, 12:17

Witam, gdzie znajdę taki anemometr ? Czy ktoś kupował online na przykład https://benetech-poland.pl/anemometry/1 ... m-816.html ?
http://vovox.com.pl/

Wróć do Przepisy prawne

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

Najnowszwe wypowiedzi

Awatar użytkownika
Posty: 82
Re: wywóz śmieci Kraków

data » 27.05.2019, 14:56

Niektórych odpadów nie można usunąć samodzielnie, dlatego przydają się usługi firmy oferującej wywóz śmieci. Jeśli zależy Wam na szybkim profesjonalnym odbiorze odpadów to zerknijcie
Awatar użytkownika
Posty: 241
Wentylacja

data » 27.05.2019, 11:34

Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator, aby zmniejszyć zużycie ciepła. Szukając firmy specjalizującej się w ich sprzedaży i montażu proponowałbym skontaktować się z firmą
Awatar użytkownika
Posty: 35
Re: Zdrowiej = szczuplej

data » 27.05.2019, 11:26

Polecam zajrzeć na stronę https://apteline.pl/ tam w zakładce odchudzanie będzie spis różnych suplementów i spalaczy tłuszczu która usprawnią proces odchudzania. Oczywiście zdrowa i
Awatar użytkownika
Posty: 35
Re: Ciąża a witaminy

data » 27.05.2019, 11:19

Pierwsze objawy ciazy to Oczywiście to zatrzymanie się miesiączki, potem należy zrobić badanie z krwi beta HCG i powtórzyć je po 48h. A kolejne objawy to już ze strony układu pokarmowego,
Awatar użytkownika
Posty: 266
Re: Kłódka do bramy

data » 27.05.2019, 10:45

Brama powinna być dobrze zabezpieczona dlatego rozważ zakup kłódki z elementami stali hartowanej. Taka sprawdzi się doskonale. Duży wybór solidnych kłódek znajdziesz w ofercie hurtowni
Awatar użytkownika
Posty: 122
Ukraina. Olej rzepakowy 2,3 zl/litr + nasiona, sloma,biomasa

data » 27.05.2019, 10:22

Ukraina. Olej rzepakowy 2,3 zl/litr + nasiona, sloma, biomasa, tluszcze roslinne. Oferujemy w znacznych ilosciach 36tys.ton/rocznie nierafinowany, zimnotloczony olej z rzepaku CDRO 254ppm fosforu.
Awatar użytkownika
Posty: 122
Ukraina. Olej rzepakowy 2,3 zl/litr + nasiona, sloma,biomasa

data » 27.05.2019, 10:19

Ukraina. Olej rzepakowy 2,3 zl/litr + nasiona, sloma, biomasa, tluszcze roslinne. Oferujemy w znacznych ilosciach 36tys.ton/rocznie nierafinowany, zimnotloczony olej z rzepaku CDRO 254ppm fosforu.
Awatar użytkownika
Posty: 56
Re: Nowoczesne meble biurowe

data » 27.05.2019, 8:10

Jeśli to mają być dobre meble biurowe i przede wszystkim pasujące do wnętrza to tylko na wymiar. Nam robiła firma z Wyszkowa i z tego co widzę po innych biurach to wiem, że najlepszą
Awatar użytkownika
Posty: 41
Re: Mieszkanie we Wrocławiu

data » 27.05.2019, 2:12

Wrocław to miasto które dość dynamicznie się rozwija a więc ceny mieszkań raczej wysokie, podobnie jak np.w Warszawie. Może bardziej się opłaca kupić dom na
Awatar użytkownika
Posty: 41
Re: Transport w firmie

data » 27.05.2019, 2:09

Generalnie działam w sektorze sprzedażowym ale odkąd nasza firma się rozbudowała w dużej mierze przestaliśmy korzystać z transportu zewnętrznego. Wzięliśmy w leasing kilka aut , kupiliśmy

Eksperci na forum

Awatar użytkownika
Posty: 146
Re: ogrzewanie podłogowe, wodne czy elektryczne?

data » 03.05.2019, 23:43

Niestety, jest to produkt przeznaczony tylko do klasycznych ogrzewań podłogowych (akumulacyjnych). Nowoczesne systemy ogrzewań podłogowych za pomocą folii grzewczych wymagają 6 mm styropianu
Awatar użytkownika
Posty: 40
Re: Meble do salonu

data » 02.05.2019, 23:18

Do nowoczesnego, minimalistycznego salonu, proponuję meble na wysoki połysk - w kolorze kremowym i ciemno-brązowym. Ten zestaw kolorystyczny jest nieco cieplejszy niż czarno-biały. Warto
Serwis urządzeń grzewczych Viessmann - pakiety

data » 30.04.2019, 13:11

Witam! Zapraszam do skorzystania z Programu Pakietów Serwisowych firmy Viessmann, który obejmuje, w zależności od wybranego wariantu, następujące usługi: -przegląd eksploatacyjny -koszt
Kominy przemysłowe

data » 01.10.2018, 11:01

Przedstawiamy zbiór informacji związanych z tematyką kominową dla sektora przemysłowego. Firma Jeremias Systemy Kominowe ma sporo do zaprezentowania w tym temacie. Wiele nietypowych rozwiązań
Awatar użytkownika
Posty: 524
Re: Zanim popełnisz błędy przy budowie domu

data » 30.08.2018, 22:48

Witam Spis treści oraz 50 przykładowych stron jest na https://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ ... adnik.html Nie było dotąd zgłoszeń, by nawet dyletant nie zrozumiał treści, a zakupiło już
Awatar użytkownika
Posty: 15
Re: Ile za ocieplenie?

data » 27.08.2018, 16:51

Nadal aktualny temat, Producenci od tamtej pory raczej nie wymyślili nic nowego godnego uwagi: Kolor ma znaczenie, tak ogólnikowo świadczy o właściwościach danego produktu. Warto się
Awatar użytkownika
Posty: 22
Re: Jak wybrać lokalizację pod budowę domu

data » 14.05.2018, 11:43

Tak jak wspomniano już wcześniej, wybór lokalizacji jest bardzo istotny. Należy dokładnie przemyśleć swoje preferencje, myśląc również o przyszłości. Poza tym warto pamiętać o
Awatar użytkownika
Posty: 30
Re: Grzejniki podtynkowe 3THERMO

data » 12.04.2018, 11:14

Rozumiem, że chodzi o domek ok 100m2 tak więc cena to ok 10-12 tys zł przy założeniu, że cały w 3THERMO. W praktyce często odpada kuchnia (z uwagi na zabudowę ścian) i łazienka (lub
Awatar użytkownika
Posty: 81
Plastyczna obróbka metali – podstawowe informacje

data » 31.10.2017, 10:34

Zapraszamy do komentowania artykułu
Awatar użytkownika
Posty: 8
Re: Czym przykleić sznurek (uszczelkę) w drzwiczkach kozy?

data » 19.09.2017, 22:25

są specjalne kleje do sznurów, ale czerwony silikon (350 st.C) załatwi sprawę. Proszę nie zapomnieć wyczyścić